Opkomst van de theecultuur in Europa

De eerste vermeldingen van thee dat uit het Verre Oosten werd ingevoerd in Europa, zijn er in de tweede helft van de 16de eeuw.

 

Bij het breed verspreid raken van de consumptie van exotische dranken ontstond een duidelijke relatie met aangepaste recipiënten in onder meer porselein. Door de hitteresistentie en het niet poreuze karakter van porselein vervulde het niet alleen een rol als siervoorwerp, maar ook als geschikte container voor de nieuwe dranken. Aan de hand van onder meer de vermeldingen in Antwerpse kunstinventarissen kan de opkomst van warme exotische dranken, met name koffie, thee en chocolade, gezien worden in de late 17de eeuw.

 

De decoraties ontstonden in een wisselwerking tussen de vraag in het consumptiegebied en de producenten in Azië. Zo vormden de consumenten uiteindelijk een eigen ‘fictief’ beeld van de Chinese cultuur. Bekijk onze theeserviezen met decoraties die een hybride beeld geven van dergelijke ‘Chinese’ voorstellingen.